• logo
  • shakarim
    u n i v e r s i t y
person

Кабышева Жанар Кобегеновна

Кафедра меңгерушісі
  • ветеринария ғылымдарының кандидаты
  • 87761533378
  • k_ghan_k78@mail.ru
  • г.Семей

Сандар


students 216
Білім алушылар
students 13
Оқытушылар
students 4
Білім беру бағдарламалары
students
Кафедра

Миссия


Қоғам мен мемлекеттің білікті және бәсекеге қабілетті мамандарға қажеттілігін қанағаттандыру үшін құзыреттілікті дамыту тетігі арқылы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі сапалы білім беру

Сапа саласындағы мақсаттар


1. Докторантура «8D05301-Химия» білім беру бағдарламасының  мамандандырылған аккредитациядан өтуі.

2. Білім алушылар контингентінің сақталуын және ұлғаюын қамтамасыз ету

3. Студенттер мен ПОҚ академиялық ұтқырлығын қамтамасыз ету.

4. ПОҚ біліктілігін арттыру және тағылымдамадан өту – 3 тен кем емес.

5. Шет тілін білу деңгейін растайтын халықаралық сертификаты бар профессорлық-оқытушылар құрамының саны - 2-ден кем емес.

6. «Атамекен» рейтингінде кафедраның барлық ББ бағдарламаларында жетекші орындарды қамтамасыз ету.

7. Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқыған мамандықтар бойынша бітірушілерді жұмысқа орналастыру –   85% кем емес.

8. «6В11201-Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» ББ бағдарламасы бойынша педагогикалық кадрлардың сапалық құрамын нығайту.

9. Ғылыми монографияларды шығару – 2 ден кем емес.

10. Мемлекеттік тілде оқулықтар шығару – 3 тен кем емес.

11. Нөлдік емес импакт-факторы бар рецензияланатын журналдарда ғылыми мақалаларды жариялау – 2 ден кем емес.

12. ҚР ҒЖБ министрлігі және басқа ұйымдар жариялаған гранттық қаржыландыруға арналған барлық конкурстарға өтінімдерді дайындау.

13. Әрбір бакалавриат ББ бағдарламасы бойынша студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстардың республикалық конкурсына қатысуға өтінімдер беру.

14. Кафедра студенттерінің әлеуметтік несиені жүзеге асыруын қамтамасыз ету – 95 % кем емес.

15. «Физика-химиялық зерттеу әдістері» оқу зертханасын жаңғырту.

 

 

Кадрлық әлеует


6
Магистр
10
Ғылым кандидаттары
4
PhD
0
Ғылым докторлары